Valoracions de les fotografies

Totes les fotografies del Viatge per Catalunya no surten igual. Cada municipi nou, cada poble agregat nou i cada cartell nou suposa al mateix temps reptes nous i diferents. A vegades és molt fàcil aturar el cotxe i fer la fotografia, però d'altres és francament complicat.
Per tal de valorar com és degut cada fotografia s'ha creat un sistema puntuació més o menys objectiu per establir la seva qualitat. Aquesta qualitat va en funció dels elements que poden observar-se en cada imatge. S'ha batejat com l'escala "CCC", que són les inicials de "cotxe, cartell i campanar".
Naturalment no s'ha d'oblidar que en totes i cadascuna de les fotografies "oficials" de cada entitat de població s'ha de poder llegir clarament el seu nom en el cartell i cal que aparegui com a mínim una part del vehicle. Si no, no val.
Tenint en compte aquestes condicions, hi ha quatre tipus de valoracions:

C
És la valoració més baixa. Es puntua així quan s'ha fet des de dins del vehicle i, tot i que se'n pot apreciar algun element, l'únic que s'acaba veient realment és el cartell. Això és deu a llocs on és complicat aturar-s'hi o bé fruit de la inexperiència o la pressa. La intenció és que aquest tipus de fotografies siguin les que menys es vegin, per això, en alguns casos, veureu fotografies alternatives.

CC
És la valoració més comuna que trobareu al blog. En aquest tipus de fotografies es pot apreciar el vehicle, sencer o no, des de fora, i el cartell. A vegades no s'hi veu res més, donat que el cartell es troba molt allunyat del nucli urbà i lamentablement no es pot captar res més representatiu més enllà del paisatge de la carretera. En ocasions veure el vehicle en una altra fotografia dins del nucli urbà.

CCC
En aquest tipus de fotografies es compleix l'objectiu pel qual van ser creades aquestes puntuacions, és a dir, es pot veure el cotxe, el cartell i el campanar del municipi. A vegades, enlloc del campanar, s'observa un castell o la fesomia d'una catedral presidint la imatge. També s'accepta.


CCC+
En comptades ocasions, la casualitat i les reduïdes dimensions fan que sigui possible que tot el nucli urbà del poble o municipi aparegui en una sola fotografia. Ja no és només una part si no que es veu tot, i d'aquí ve, per la seva singularitat i bellesa, que la imatge rebi un signe + de valoració.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada