Corbins


La gent de ponent relaciona Corbins amb dues coses que no són estrictament del municipi. La primera és el tram de la C-12 que va de Lleida a Balaguer, conegut com "la carretera de Corbins". La segona és el radar just abans d'incorporar-se a l'autovia A-2. Però potser el que realment desconeixen és on situar ben bé Corbins.
Corbins —topònim l'origen del qual podria venir de Curvinus, en relació als meandres que forma la Noguera Ribagorçana al pas per aquest terme municipal— resta amagat a l'oest de la variant de la C-12. No obstant això, gaudeix d'una salut cultural envejable respecte als municipis que el voregen. Aquesta activitat es tradueix en diverses associacions culturals i en les diferents festes repartides durant l'any, com per exemple, la festa de la dona i la de la poma.

Detalls del Viatge

Poble
Ruta 5: Ruta de la biodiversitat
Etapa: TorrelameuCorbins
6 min   1,7 km   2

← Fotografia original:
9/I/2010 a 13:47   CC

La fotografia de l'inici correspon a una visita realitzada amb posterioritat

Hi ha un camí veïnal que va de Torrelameu fins a Corbins sense haver de passar per la C-12, que es troba en bon estat i és força tranquil. Aquí acaba la cinquena ruta.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada